Contact

E-mail

contact@shinijia.com

Phone

Follow our Official Shinijia WeChat Account – @shinihousing

Address

Room 1501, No 1277, West Beijing Road

JingAn District, Shanghai, 20041

北京西路1277弄靠近西康路 国旅大厦15楼 1501室